Zingeving

Zingeving op ValuesTV

Onze samenleving wordt met grote uitdagingen geconfronteerd: economische crisis, het ecologische vraagstuk, migratie en vluchtelingenstromen, terreur… allemaal kwesties die onze maatschappij en ons als individu onder druk zetten. Deze vraagstukken houden ook allemaal verband met de vraag hoe we allemaal zin geven aan ons leven.

Zingeving is een abstract begrip, dat ons echter wel allemaal met elkaar verbindt. Bewust of onbewust zijn we allemaal met zingeving bezig. Want wat we in ons leven allemaal doen (of niet doen), doen we omdat het voor ons zinvol is. Bewust of onbewust zijn we allemaal op zoek naar een zekere zingeving aan ons leven. Vroeger waren Kerken en levensbeschouwingen de zingevers. Vandaag wil de mens zelf het subject zijn van de eigen zingeving. Maar tegelijk heeft de mens nood aan ankerpunten en bronnen die mensen de mogelijkheid bieden om bepaalde dingen te interpreteren en zo betekenis te geven, zonder dat ze in een ‘systeem’ worden gedwongen. Ze zijn ook niet op zoek naar ‘de’ zin van het leven, wel naar betekenis van concrete situaties in een soms complexe en bedreigende wereld.

ValuesvTV wil in zijn geheel zo’n bron van zingeving zijn en biedt daar ook ruimte voor in spiritualiteit. We willen ons publiek echter ook andere zingevingsbronnen aanreiken. Hiervoor werken we samen met Zinvinding vzw en hun project MagaZijn. Het “MagaZijn van de zin” wordt een wekelijks tv-programma op ValuesTV, waarin de makers op zoek gaan naar de zingevingsmomenten van verschillende mensen uit onze maatschappij.