Literatuur

Literatuur op ValuesTV

Zelden wordt het gezegd, maar ook u en uw uitgeverij dragen ongetwijfeld bij tot het bruto maatschappelijk geluk. Kennis en verwondering, inzicht, duiding en diepgang bieden zijn de troeven van uitgevers. Maar vele inspirerende verhalen blijven al te vaak onontgonnen. Niet elke interessante stem vindt de weg naar het brede publiek. 

ValuesTV brengt daar vanaf dit najaar verandering in.

Omdat de samenleving deze duiding en verdieping vandaag meer dan ooit nodig heeft. Mensen zijn immers op zoek naar duiding, nuance en dialoog. Elk gezichtspunt van waaruit een verhaal verteld wordt voegt dimensies toe, en in veel visies zit een grond van waarheid. Literatuur, fictie en non-fictie zijn nodig als investering in ons bruto nationaal geluk.

ValuesTV wordt dé plaats waar al deze verhalen tijd en ruimte krijgen om gehoord of gezien te worden, als “food for thought” zodat het publiek zich een gefundeerde persoonlijke mening kan vormen of zich kan laten inspireren.

ValuesTV geeft het woord aan de mensen die het doen. Aan hen die actief zijn in erfgoed, zingeving, spiritualiteit, cultuur,  geschiedenis, ecologie, welzijn, zorg, ... . ValuesTV is het nieuw medianetwerk waar verhalen kunnen verteld èn gedeeld worden via tv, radio, website en magazine. 
Ook de verhalen van uw auteurs dus. 

Uitgevers zoals u, en uw auteurs vinden er echt gehoor. 24/7, à la carte.


ValuesTV zet uw uitgaven in de kijker !

We zoomen in op nieuwe en bestaande Nederlandstalige publicaties bij Vlaamse en Nederlandse uitgeverijen. We bestrijken een brede waaier van thema’s, altijd binnen de redactionele lijn van ValuesTV. We focussen ook op die genres en thema’s die niet mainstream zijn, zoals poëzie, geschiedenis, filosofie, spiritualiteit, biografieën enz. We brengen verslag uit van boekpresentaties, lezingen enz. en organiseren zelf ook dergelijke activiteiten in de marge van onze programma's.

Literatuur komt ook in andere programma’s van ValuesTV aan bod, en vooral in de culturele programma’s. Binnen de programmaredactie wordt steeds getracht de link te maken met relevante publicaties. Het kan ook gebeuren dat een boek of een reeks boeken de rode draad van een programma of zelfs een hele reeks wordt.


Partner worden van ValuesTV betekent
 

 • Wekelijkse aandacht aan literatuur in de programmatie van ValuesTV.
   
 • Redactionele aandacht voor uw auteurs en uitgaven op tv, radio en het webmagazine van ValuesTV (aankondigingen, boekvoorstellingen, artikels, resensies, interviews, ...)
   
 • Een portaalpagina www.valuestv.org/uwuitgeverij waar alle video, podcasts en artikels over uw uitgaven in samenkomen. Uw eigen stek op ValuesTV waar u zelf content kan aan toevoegen.
   
 • Mogelijkheid tot verkoop van uw uitgaven in de ValuesTV-webshop.
   
 • Professionele en betaalbare productie van video en audio voor de digitale promotie van je uitgaven.
   
 • Streaming en captatie van boekvoorstellingen, lezingen, voordrachten, enz...
   
 • Mogelijkheid tot actieve marketingondersteuning voor uw uitgaven.

U bent al partner vanaf € 175,00 excl. btw per jaar.
Aarzel niet, contacteer ons voor meer informatie en wees er van bij de start van ValuesTV dit najaar bij.