Spiritualiteit

Spiritualiteit op ValuesTV

Spiritualiteit, geloof en niet-geloven hebben voor een grote groep mensen een belangrijke betekenis in hun leven. Alleen zijn religie en spiritualiteit al lang niet meer zo vanzelfsprekend. Onze hedendaagse waarden en normen hebben echter hun wortels in het christelijke en het katholieke geloof. Geloof is door de eeuwen heen een inspirerende kracht geweest, die onze cultuur heeft gevormd en ons ontelbare kunstwerken en monumenten heeft geschonken. Die inspirerende kracht van spiritualiteit wil Values TV in beeld brengen. Dat doen we in de talrijke cultuurhistorische programma’s.

Anderzijds wil Values TV ook de interreligieuze dialoog aanzwengelen en hiervoor de nodige zendtijd vrijmaken. De levensbeschouwelijke organisaties van onze maatschappij willen we de mogelijkheid bieden hun verhaal op Values TV te vertellen. Values TV wil het brede zinzoekende publiek informatie en duiding verschaffen, zodat het stof tot nadenken heeft om bepaalde gebeurtenissen en standpunten beter te begrijpen en voor zichzelf hierover conclusies te trekken, zonder dat iemand hen in een bepaalde richting duwt.